Sau Diablo Immortal, mối quan hệ 14 năm giữa NetEase và Blizzard chính thức đổ vỡ

From: game casino