สกัดรถบรรทุก ลักลอบนำเข้าวัวเถื่อนจากเมียนมา 109 ตัว

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ได้รับรายงานจากหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตากซึ่งร่วมกับด่านศุลกากรห้วยยะอุสกัดรถบรรทุกพ่วง 2 คันที่กำลังเคลื่อนย้ายโคซึ่งคาดว่า ลักลอบนำเข้าจากเมียนมา โดยเป็นการประสานงานจากด่านศุลกากรห้วยยะอุว่า จะมีการขนโคลักลอบนำเข้าแบบดาวกระจาย

สำหรับรถบรรทุกคันที่ 1 ที่เรียกตรวจสอบ เป็นรถบรรทุกพ่วง 12 ล้อ บรรทุกโค 23 ตัวและลูกพ่วง 12 ล้อ บรรทุกโค 20 ตัว รวม 43 ตัว เดินทางจากตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดสุโขทัย

ส่วนรถบรรทุกคันที่ 2 เวลา 15.00 น. เป็นรถบรรทุกพ่วง 12 ล้อ บรรทุกโคจำนวน 33 ตัวและลูกพ่วง 8 ล้อ บรรทุกโค 33 ตัว รวม 66 ตัว เดินทางจากตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดยโสธร

โดย เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ตาก ขอตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ (ร.3) จากคนขับรถทั้ง 2 คัน พบว่า เป็นใบอนุญาตที่ผ่านการใช้งานและมีการปลอมแปลงรายละเอียดของเอกสารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 22 บทกำหนดโทษตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฐานเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น

ซึ่งตามประกาศจังหวัดตาก ได้กำหนดให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดตาก เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในสัตว์เท้ากีบจำพวกโค กระบือ สุกร แพะและแกะ โดยการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละครั้งต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้ง ที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งคนขับรถไม่สามารถนำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265

กรมศุลกากรอนุมัติทำลายหมูเถื่อน จำนวน 159 ตู้ รวม 4.31 ล้านกิโลกรัม

สั่งพักราชการ “บิ๊กสรรพสามิต” เซ่นปม โทรเคลียร์รถขนน้ำมันเถื่อน

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางประกอบด้วย รถบรรทุกและโคมีชีวิตรวม 109 ตัว ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอ จังหวัดตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคำพูดจาก เป๋าเงินจริงสำ

นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวย้ำว่า ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนและตั้งจุดสกัดเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสัตว์และซากสัตว์อย่างเข้มงวด โดยหากพบจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามข้อสั่งการของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ ปกป้องการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค โดยหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด