“กรมราง” ยันไม่เคยสั่งชะลอจัดหารถจักร EV 50 คัน พร้อมลุยดันเต็มที่!

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขร. ยืนยันว่า ไม่เคยสั่งชะลอการจัดหารถจักร EV 50 คัน ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ซึ่งที่ผ่านมา สนับสนุนการศึกษาการใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ รวมทั้งผลักดันเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งช่วยสนับสนุนการใช้วัสดุภายในประเทศ โดยใช้หลักการ “Thai First : ไทยทำ ไทยใช้” เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางโดยคนไทย เป็นการพึ่งพาตนเอง ให้เกิดการพัฒนาระบบรางที่อย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอดคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ขร. ยังได้ขอให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งจัดหารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 184 คัน เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน ทั้งนี้ ขร. ได้มีการติดตามการบริการ และการเดินทางระบบรางของประชาชนอยู่เสมอ และรับทราบถึงความเดือดร้อนจากการที่รถโดยสารไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ โดย ขร. ได้ขอให้ รฟท. เร่งจัดหารถโดยสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหารถไฟหมุนเวียนไม่เพียงพอ และรองรับรถไฟทางคู่ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งระหว่างที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้รถเดิมที่มีอยู่ ให้ รฟท. ดำเนินการบำรุงรักษารถจักร และรถไฟตามรอบการซ่อมบำรุง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ สะดวก และปลอดภัย.คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น