“กรมขนส่ง” แนะเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาปีใหม่ปลอดภัย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวัน มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ประกอบกับตอนนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยเข้าสู่สภาวะปกติ มีการคลายมาตรการทางด้านสาธารณสุข โดยคาดการณ์ว่า เทศกาลปีใหม่ในปีนี้ จะมีประชาชนเดินทางและใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ รูปแบบการเดินทางที่เป็นที่นิยมคือใช้บริการเช่าเหมารถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดและประเภทรถให้เลือกตามความเหมาะสมกับการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางแบบหมู่คณะ

ขบคำพูดจาก ทดลองใช้ สูตรสล็อต. ขอแนะนำว่าผู้เช่าเหมารถโดยสารควรวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย เลือกขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้รับจ้าง ทั้งข้อมูลคนขับและสภาพรถอย่างละเอียดก่อนการว่าจ้าง ด้านผู้ประกอบการ มีความเป็นมืออาชีพ ประวัติการเดินรถดี มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ด้านตัวรถ จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) มีการติดตั้ง GPS Tracking เพื่อประชาชนสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และการใช้ความเร็วของรถแบบ Realtime ผ่าน application “DLT GPS” ทางโทรศัพท์มือถือได้ซึ่งจะแสดงผลเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดงในศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของ ขบ. มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ด้านคุณภาพตัวรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้อง ตัวรถต้องมีอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกด้านคนขับต้องมีประสบการณ์ และชำนาญเส้นทาง หากเป็นรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกคนได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกประเภท ทุกประเภทชนิดที่ 2,3 และ 4 เท่านั้นส่วนรถตู้ คนขับสามารถใช้ใบอนุญาต ขับรถประเภท ทุกประเภทชนิดที่ 1 ถึง 4คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับการตรวจสอบก่อนออกเดินทาง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ เช่นทะเบียนรถตรงกับในสัญญา คนขับมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทรถ หากไม่ถูกต้องผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีและสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น สำหรับข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถ ต้องเปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือให้หยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ผู้ขับรถต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สามารถร้องเรียนที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง